Για πληροφορίες ή προσπέκτους επικοινωνήστε στο email μας: info@fmfeed.eu

Η συσκευή είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη από το διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΜΠ σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- IEC 60601 - Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός

- IEC 61010 – Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD) ασφάλεια για ηλεκτρικό εξοπλισμό για μέτρηση, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση

- IEC 61326 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) για ηλεκτρικό εξοπλισμό για μέτρηση, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση