Η εταιρία FM FEED δραστηριοποιείται στο Εμπόριο Ιατρικών Υλικών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.